Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 22. april 2015

Standere på lager

Så har vi igen standere på lager. Det gælder såvel klubstandere i de to størrelser samt Dansk Sejlunions tursejler-stander, som fungerer som en slags billet til de udlagte turbøjer.

Standere kan afhentes hos formanden efter aftale eller fremsend frankeret svarkuvert.

Har du brug for kasketter, sejltasker, drikkedunke, jakker eller andet grej med logo, så henviser vi til høflig selvbetjening i webshoppen via link længst til højre i menuen herover.

mandag den 20. april 2015

Ordinær Generalforsamling

Rungsted Sejlklubs bestyrelse har fornøjelsen at indkalde til Ordinær Generalforsamling mandag den 11. maj klokken 1900 på Rungsted Havn, hvor vi har lånt Vandskiklubbens lokaler. Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1) Ændring af kontingentet til kr400/år med det klare formål at spare sammen til et hurtiggående fartøj samt et par bøjer og en flagtaske, så vi får mulighed for at afholde stævner og lave jolletræning.

2) Tilføjelse af § 3 stk 6: "Ved indmeldelse betales indskud svarende til eet års medlemsskab; Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse."

3) Ændring af § 3. stk 5 til  "Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med virkning fra førstkommende regnskabsår." og § 6. stk 2 til: "Kontingentet følger regnskabsåret, og det forfalder til betaling den 1. januar."
Der er tale om præciseringer, som skal sikre, at vi kun indberetter betalende medlemmer til DS, og at vi ikke bestiller medlemskort og andet til ikke betalende medlemmer.

Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. april klokken 2359.

Vel mødt,

Bestyrelsen