Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

fredag den 26. maj 2017

Kørekort til vandscooter

Myndighederne strammer reglerne for vandscootere! Debatten har raset de seneste uger, og med god grund. Vandscootere er farligt legetøj, hvilket også fremgår af billedet herunder.
Farligt legetøj
At vandscootere også er støjende og irriterende for mange andre, som færdes på vandet er en anden snak. Det er vel at ligne med, at der kørte F1-racere rundt i gågaden ved rush-hour klokken 1700 før skærtorsdag.

Alligevel sidder man som sejler og tænker, skal det virkelig være nødvendigt med endnu et kørekort? Hvorfor ikke bare kræve duelighedsbevis, og så er den ged bareberet? Duelighedsbevis handler om utroligt mange relevante ting for nye sejlere, herunder vigeregler, god opførsel, nødsignaler og meget andet godt.

Selvom det er godt, at der gøres noget, så er det altså underligt, at der indføres endnu et sø-kørekort. Kanske det hænger sammen med, at det er erhvervsministeriet, der går ind i sagen. Hvordan skulle Erhvervsministeren dog vide noget om fritid og søfart, men Søfartsstyrelsen!? Burde de ikke kende til det allerede eksisterende "bådkørekort" aka duelighedsbevis.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse: Klik her!

tirsdag den 16. maj 2017

Jollepladser

Som en ny ting kan vi fra og med 2017 byde på jollepladser ved den centrale p-plads på havnen. Det bliver til en yderst rimelig pris. Til gengæld er omklædningsforholdene lidt primitive a la bagagerum - eller man kan låne havnens udmærkede bad.

Ring for nærmere info, og nej - det er ikke kun for Finnjoller. Europaer, OKere, Lasere og alle andre er også meget velkomne.


mandag den 8. maj 2017

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Bestyrelse har herved fornøjelsen at indkalde til Ordinær Generalforsamling i Rungsted Sejlklub tirsdag den 30. maj klokken 2100 på Rungsted Havn. Vi har lånt Vandskiklubbens hus til formålet. Det er lige efter aftenmatchen, og vi venter gerne et kvarter på de sidste, hvis det er løjt vejr.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Udvalgsberetninger og regnskaber.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
Igen i år vil vi rigtig gerne have gang i noget snak om, hvordan vi får aktiveret flere medlemmer... Vi ønsker os mere sejlskole, mere kapsejlads og cruising og også gerne et opti-hold, men bestyrelsen kan ikke løfte disse ting alene. Vi vil også rigtig gerne snakke fremtid og klubhus.Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Vel mødt,

Bestyrelsen


PS: Der er selvfølgelig kun adgang for medlemmer, der ikke er i restance. Har du ikke modtaget kontingent opkrævning på email, så ring eller skriv til os.

onsdag den 3. maj 2017

Støttemedlemskab

På utallige opfordringer giver vi nu mulighed for støttemedlemsskab/passivt medlemskab; Tilbuddet gælder sejlere, der ikke længere er aktive, men som fortsat ønsker at støtte klubben.
Støttemedlemskab
Et støttemedlemskab er økonomisk og moralsk støtte til klubben, men der er ikke adgang til brug af vores faciliteter, og der er kun adgang til særlige arrangementer. Der er ingen DS kapsejladslicens tilknyttet. Vi har sat prisen til kr200/år, men man kan naturligvis vælge at indbetale mere, hvis man vil hjælpe os med at spare sammen til hjælpebåde og den slags.