Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

Kran

Fast kran

Der er en del medlemmer, som har spurgt om adgang til at bruge havnens faste kran. Kranen kan håndtere både på op til 5 tons, og det er jo meget nyttigt, hvis man har en Melges 24, en Knarr eller en Yngling stående på en landevejstrailer. Endnu mere nyttigt er det i disse tider med "økologisk" bundmaling. 

Vi har talt med havnemesteren, og selvfølgelig kan medlemmer af Rungsted Sejlklub få lov til at bruge kranen til deres både. Proceduren er den, at man skal godkendes til kran af klubbens kranchef, som vil overse og sikre, at man er i stand til at betjene kranen på betryggende vis. 

Når det er på plads - med underskrift, kan man på havnekontoret få udleveret en nøgle til kranen mod et mindre gebyr. Nøglen er personlig, og den må ikke udlånes eller overdrages. 

Bemærk: Brug af åg og andre løfteforanstaltninger er ikke tilladt.

Kontakt Bestyrelsen for yderligere. 
(Kontaktinfo under fanebladet Info)