torsdag den 17. august 2017

IKC til Gottfredsen

Gottfredsen gør det igen. Denne gang er det fjerde gang Lars Gottfredsen (RS)  hiver en sejer i Knarrenes uofficielle VM, aka IKC, hjem. Naturligvis godt hjulpet at teamet: Kasper Bonnevie, Jesper Kjer og Ejnar Gottfredsen (alle RS).
Lars, Jesper, Ejnar og Kasper. Foto: Jens Gottfredsen.
Sejladserne foregik i sidste uge i Oslofjorden, og der er altid spændende at sejle. Således også i sidste uge som bød på 2-12 meter vind at arbejde med. Så skal man ikke forvente at vinde på kun at være god i lureluft.

Med en serie på 3, 2, 3, 1, 1, 5, 4, 4 ser det næsten ud til, at der ikke var spænding om resultatet. Dog var der en 12 og en 6,5 som fratrækkere. Det har nok alligevel kildet lidt i maven inden de to sidste sejladser, som blev til fjerdepladser. De to første både var a point inden sidste sejlads, og i det endelige resultat ( se IKC2017.no ) ses, at første, anden og tredje båd endte med 23, 25 og 28 points.

Stort tillykke til hele besætningen på O DEN90.

mandag den 14. august 2017

Ny havneindsejling

Ferien er forbi. Virkeligheden banker på din havn!

Rungsted Havns bestyrelse inviterer til orienteringsmøde omkring en eventuel udvidelse af Rungsted Havn. Formålet skal være at reducere bølgegangen i yderbassinet.

Der er tale om en ny indsejling i form af et helt nyt yderbassin udenpå den eksisterende havn til en anslået pris på 5-20mio kroner - alt afhængig af, hvem man spørger.

Forslag til havneudvidelse
Sejlerne kommer til at betale stort set hele gildet over havnelejen, så derfor:

Mød op til orienteringen, som finder sted den 30. august klokken 1900 i KDYs lokaler jvf Rungsted Havns hjemmeside.


Læs mere om udvidelsen allerede inden mødet ovre på Bådelaugets hjemmeside, hvor indsejlingen allerede er diskuteret ret indgående.onsdag den 21. juni 2017

Powerboats Pokerrun

Vi har modtaget nedenstående, og jaeh... der er vel nærmest tale om en slags kombineret invitation og advarsel mod at færdes på Øresund lørdag den 1. juli. Der skrives om både med op til 60.000Hk!

Klik for større udgave
Så vidt jeg kan slå op har Emma Mærsk 110.000Hk, men så er skibet også cirka 400x55m. Set i det lys, er 60.000Hk ret mange kræfter at tøjle, når de slippes løs i en 30 fods plastik-skal. Det skal nok blive spektakulært - og hørbart. Hvis man da tør sejle ud på Øresunds glitrende bølger, men søvejsreglerne gælder vel stadig. Læs mere på www.powerboats.dk

tirsdag den 20. juni 2017

Knarr DEN90 til tops

Team Gottfredsen med Lars Gottfredsen (RS) på bat, Anders Fisker og Jesper Kjer på trim og taktik var skarpest i IKC opgøret  i Sletten i weekenden den 10-11 juni.
Resultatliste
IKC er det International Knarr Championship, - det uofficielle verdensmesterskab, som der kæmpes om hvert år i hhv Norge, Danmark og USA. Team Gottfredsen har tidligere gjort det rigtig godt i IKC sammenhæng, så stort TILLYKKE herfra.

lørdag den 10. juni 2017

Vild med Vand

Er der noget, vi er i Rungsted Sejlklub, så er det Vild med Vand. Derfor er vi selvfølgelig til stede på Rungsted havn i dag den 10. juni.
Legetøj
Slå et smut forbi. Vi er klar til en bådsnak om, hvordan det kan blive endnu sjovere at være sejler på, i og fra Rungsted Havn.

onsdag den 7. juni 2017

Det bliver sjovere...

2 x mini12 aka 2.4mR
Vi har været så heldige at få 2 styks af ovenviste. Det er vi rigtig glade for, for det er simpelthen et fantastisk legetøj, som medlemmerne nu får mulighed for at prøve.

Se mere om båden her og her

fredag den 26. maj 2017

Kørekort til vandscooter

Myndighederne strammer reglerne for vandscootere! Debatten har raset de seneste uger, og med god grund. Vandscootere er farligt legetøj, hvilket også fremgår af billedet herunder.
Farligt legetøj
At vandscootere også er støjende og irriterende for mange andre, som færdes på vandet er en anden snak. Det er vel at ligne med, at der kørte F1-racere rundt i gågaden ved rush-hour klokken 1700 før skærtorsdag.

Alligevel sidder man som sejler og tænker, skal det virkelig være nødvendigt med endnu et kørekort? Hvorfor ikke bare kræve duelighedsbevis, og så er den ged bareberet? Duelighedsbevis handler om utroligt mange relevante ting for nye sejlere, herunder vigeregler, god opførsel, nødsignaler og meget andet godt.

Selvom det er godt, at der gøres noget, så er det altså underligt, at der indføres endnu et sø-kørekort. Kanske det hænger sammen med, at det er erhvervsministeriet, der går ind i sagen. Hvordan skulle Erhvervsministeren dog vide noget om fritid og søfart, men Søfartsstyrelsen!? Burde de ikke kende til det allerede eksisterende "bådkørekort" aka duelighedsbevis.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse: Klik her!

tirsdag den 16. maj 2017

Jollepladser

Som en ny ting kan vi fra og med 2017 byde på jollepladser ved den centrale p-plads på havnen. Det bliver til en yderst rimelig pris. Til gengæld er omklædningsforholdene lidt primitive a la bagagerum - eller man kan låne havnens udmærkede bad.

Ring for nærmere info, og nej - det er ikke kun for Finnjoller. Europaer, OKere, Lasere og alle andre er også meget velkomne.


mandag den 8. maj 2017

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Bestyrelse har herved fornøjelsen at indkalde til Ordinær Generalforsamling i Rungsted Sejlklub tirsdag den 30. maj klokken 2100 på Rungsted Havn. Vi har lånt Vandskiklubbens hus til formålet. Det er lige efter aftenmatchen, og vi venter gerne et kvarter på de sidste, hvis det er løjt vejr.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Udvalgsberetninger og regnskaber.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
Igen i år vil vi rigtig gerne have gang i noget snak om, hvordan vi får aktiveret flere medlemmer... Vi ønsker os mere sejlskole, mere kapsejlads og cruising og også gerne et opti-hold, men bestyrelsen kan ikke løfte disse ting alene. Vi vil også rigtig gerne snakke fremtid og klubhus.Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Vel mødt,

Bestyrelsen


PS: Der er selvfølgelig kun adgang for medlemmer, der ikke er i restance. Har du ikke modtaget kontingent opkrævning på email, så ring eller skriv til os.

onsdag den 3. maj 2017

Støttemedlemskab

På utallige opfordringer giver vi nu mulighed for støttemedlemsskab/passivt medlemskab; Tilbuddet gælder sejlere, der ikke længere er aktive, men som fortsat ønsker at støtte klubben.
Støttemedlemskab
Et støttemedlemskab er økonomisk og moralsk støtte til klubben, men der er ikke adgang til brug af vores faciliteter, og der er kun adgang til særlige arrangementer. Der er ingen DS kapsejladslicens tilknyttet. Vi har sat prisen til kr200/år, men man kan naturligvis vælge at indbetale mere, hvis man vil hjælpe os med at spare sammen til hjælpebåde og den slags.