Pris

Medlemsskab
Der findes een slags aktivt medlemskab uanset alder, aktivitetsniveau, bådtype eller anciennitet. Dette medlemsskab dækker de til enhver tid værende fælles faciliteter såsom klubhus, hjælpebåd, mærker og andet basis klubgrej.

Desuden har vi et passivt medlemskab / støttemedlemskab, for dem som ønsker at støtte klubben, selvom de ikke længere sejler. Der er ikke racing-licens med i et passiv medlemsskab, og det giver ikke adgang til klubbens aktiviteter / aktiver bortset fra udvalgte arrangementer.

 • Aktivt Medlemskab: kr400/år. (Køl, jolle, surf, sup m.v.)
 • Støtte Medlemskab: kr200/år.


Kontingentet opkræves om efteråret forud for den kommende sæson eller ved indmeldelse og beløbet bedes indsat på klubbens konto: Sydbank, Hørsholm hovedgade. Reg: 6824, Konto: 1013165

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages. Kontingentet gælder for eet kalenderår, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Tillægsydelser
Derudover er der enkelte tillægsydelser, som per 2019 er:
 • Sejlskole-medlemskab: kr1000/år.
 • Sejlskole teoriundervisning, vinter: kr950. (plus bøger og examen)
 • Jolleplads op til 2,30m totallængde: kr500/sæson.
 • Jolleplads 2,31 til 3,30m totallængde: kr600/sæson. 
 • Jolleplads 3,31 til 4,30m totallængde: kr700/sæson.
 • Jolleplads 4,31 til 5,30m totallængde: kr800/sæson.
 • Jolleplads over 5,30 totallængde: kr 900/sæson
Standere, trøjer kasketter og andet
 • Normal klubstander 45x20cm: kr100/stk.
 • Stor klubstander 200x90cm: kr300/stk.
 • DS standere udleveres gratis (2) 
Bemærk: Normalt kan standere afhentes efter aftale; Er dette ikke muligt skal vi bede om fremsendelse af  frankeret svarkuvert for hurtig expedition.

Kasketter, trøjer, tasker og andet merchandise fås i webshoppen, som kan findes via link herover længst til højre.

Derudover må man være forberedt på, at eventuelle særlige arrangementer betales særskilt.