Bon mots

Stort tillykke til alle, der bestod Duelighedsprøven i den forgangne weekend!

Pris

Medlemsskab
Der findes een slags aktivt medlemskab uanset alder, aktivitetsniveau, bådtype eller anciennitet. Dette medlemsskab dækker de til enhver tid værende fælles faciliteter såsom klubhus, hjælpebåd, mærker og andet basis klubgrej.

Desuden har vi et passivt medlemskab / støttemedlemskab, for dem som ønsker at støtte klubben, selvom de ikke længere sejler. Der er ikke racing-licens med i et passiv medlemsskab, og det giver ikke adgang til klubbens aktiviteter / aktiver bortset fra udvalgte arrangementer.

Medlemskab per 2022:

 • A: Aktivt Medlemskab: kr600/år. (Extra 400 opkræves, hvis vi har klubhus)
 • S: Støttemedlemskab: kr250/år. (Passiv)
Kontingentet opkræves om efteråret forud for den kommende sæson eller ved indmeldelse og beløbet bedes indsat på klubbens konto, som kan ses på fanen "om" eller ved klik her!

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages. Kontingentet gælder for eet kalenderår, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Tillægsydelser
Derudover er der enkelte tillægsydelser, som per 2021 er:
 • B: Sejlskole Bådbruger: kr1000/år.
 • P: Sejlskole Praktik - duelighed: kr1000/år.
 • T: Sejlskole Teori - duelighed : kr950/sæson. (Plus bøger og examen)

Muligheder for jollepladser:

 • J1: Optimist-plads op til 2,30m totallængde: kr500/sæson.
 • J2: Juniorjolle 2,31 til 3,30m totallængde: kr600/sæson. 
 • J3: Voksenjolle 3,31 til 4,30m totallængde: kr700/sæson.
 • J4: Voksenjolle 4,31 til 5,30m totallængde: kr800/sæson.
 • J5: Voksenjolle over 5,30 totallængde: kr 900/sæson.
 • J6: Katamaran uanset længde: kr 1800/sæson.
Dobbeltskrog må desværre betale dobbelt op, fordi de fylder mindst det dobbelte. Vi er ikke begejstrede for denne form for favorisering af enkeltskrog, men pladsen er simpelthen trang.
Standere, trøjer kasketter og andet
 • Normal klubstander 45x20cm: kr100/stk.
 • Stor klubstander 200x90cm: kr300/stk.
 • DS standere udleveres gratis (betalt via kontingent til DS) 
Bemærk: Normalt kan standere afhentes efter aftale; Er dette ikke muligt skal vi bede om fremsendelse af  frankeret svarkuvert for hurtig expedition.

Kasketter, trøjer, tasker og andet merchandise fås i webshoppen, som kan findes via link herover længst til højre.

Derudover må man være forberedt på, at eventuelle særlige arrangementer betales særskilt.