Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

Pris

Medlemsskab
Der findes een slags aktivt medlemskab uanset alder, aktivitetsniveau, bådtype eller anciennitet. Dette medlemsskab dækker de til enhver tid værende fælles faciliteter såsom klubhus, hjælpebåd, mærker og andet basis klubgrej.

Desuden har vi et passivt medlemskab / støttemedlemskab, for dem som ønsker at støtte klubben uden at deltage aktivt. Der er ikke racing-licens med i et passiv medlemsskab, og det giver ikke adgang til klubbens aktiver eller aktiviteter.

Medlemskab per 2024:

 • A: Aktivt Medlemskab: kr1000/år.
 • U: Ungdom under 25 - halv pris - kr500/år.
 • S: Støttemedlemskab: kr250/år. 
Kontingentet opkræves om efteråret forud for den kommende sæson eller ved indmeldelse og beløbet bedes indsat på klubbens konto, som kan ses på fanen "om" eller ved klik her!

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages. Kontingentet gælder for eet kalenderår, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Tillægsydelser
Derudover er der enkelte tillægsydelser, som per 2024 er:
 • B: Bådbruger: kr1500/år. (Fri brug af 4 typer sejlbåde: Kræver duelighed)
 • P: Sejlskole - duelighed: kr1500/år.
 • T: Teori - duelighed : kr950/sæson. (Plus bøger og examen)

Muligheder for jollepladser:

 • J1: Opti / Juniorjolle 2,31 til 3,30m totallængde: kr600/sæson. 
 • J2: Voksenjolle 3,31 til 4,30m totallængde: kr700/sæson.
 • J3: Voksenjolle 4,31 til 5,30m totallængde: kr900/sæson.
 • J4: Katamaran uanset længde: kr 1800/sæson.
Dobbeltskrog må desværre betale dobbelt op, fordi de fylder mindst det dobbelte. Vi er ikke begejstrede for denne form for favorisering af enkeltskrog, men pladsen er simpelthen trang.
Standere, trøjer kasketter og andet
 • Normal klubstander 45x20cm: kr100/stk.
 • Stor klubstander 200x90cm: kr300/stk.
 • DS standere udleveres gratis (betalt via kontingent til DS) 
Bemærk: Normalt kan standere afhentes efter aftale; Er dette ikke muligt skal vi bede om fremsendelse af  frankeret svarkuvert for hurtig expedition.

Kasketter, trøjer, tasker og andet merchandise fås i webshoppen, som kan findes via link herover længst til højre.

Derudover må man være forberedt på, at eventuelle særlige arrangementer betales særskilt.