Kort nyt

Teoriexamen overstået: Next up klargøring og standerhejsning.

mandag den 31. maj 2021

Tillykke

 Vi holdt - sammen med Sejlcenter Nivå - examen i den just forløbne weekend, og fra sejlskolen og klubben skal der lyde et stort tillykke til de nybagte indehavere af teoretisk duelighed.

Vi glæder os til at tage fat på næste kapitel, - for de flestes vedkommende i form af praktisk duelighed og dermed altså hele pakken: Duelighedsbeviset.

Godt vi kom i gang i foråret - Corona til trods...tirsdag den 25. maj 2021

Generalforsamling

 Husk Generalforsamling på torsdag kl 1930 i masteskuret.

Du skal medbringe en stol, mundbind og coronapas. Der skal bæres mundbind, sålænge man ikke er siddende. Når man er siddende med een meters afstand til andre, kan mundbindet tages af.

Læs evt mere her: DS om Corona.

mvh

Bestyrelsen

torsdag den 20. maj 2021

Indkomne forslag

 Jan Andersen har sendt os nogle rigtig fine forslag til ændringer af vedtægterne. Ændringerne er ikke dramatiske, men de vil gøre det lidt lettere for os at drive klubben.

Bestyrelsen har valgt at tage ændringerne ind med minimale ændringer plus nogle få tilføjelser, som mest er af kosmetisk karakter.

Begge forslag kan ses på siden DOCS.

UPDATE per 21/5: Jan har trukket sit eget forslag, så der nu kun er Bestyrelsens forslag at forholde sig til. Årsagen er naturligvis, at Bestyrelsens forslag er stærkt inspireret af Jans forslag.

 

 


mandag den 17. maj 2021

Der kan alligevel sejles

 Der er fortsat Corona-pause i Rungsted Sogn, men det gælder IKKE sejlsport på Rungsted Havn.

Der kan sejles per d.d.

 Kommunen havde skrevet nedenviste på sin hjemmeside, og der kan ikke være tvivl om, hvad det betyder. 

Fra kommunens hjemmeside (klik)
 

Det betyder, at enhver fritidsaktivitet og alt foreningsliv på havnen er på pause!

I dag den 17. maj modtog vi så en mail fra kommunen, som var en lille smule anderledes formuleret. Det var jeg simpelthen nødt til at udfordre, og det viser sig, at teksten på kommunens hjemmeside er (var) upræcis. 

Fritidsaktiviteter og foreninger på havnen skal IKKE holde lukket! Det er kun fritidsLOKALER på havnen, der skal holdes lukket.

Altså kan der alligevel sejles.

Hurraaa!

torsdag den 6. maj 2021

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 1930. 
 
Vi regner med at låne Masteskuret. Nærmere herom snarest. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Udvalgsberetninger og regnskaber.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Vel mødt,
Bestyrelsen