Kort nyt

Teoriexamen overstået: Next up klargøring og standerhejsning.

fredag den 22. marts 2013

Mobiladgang

Man kan naturligvis læse Rungsted Sejlklubs hjemmeside, uanset hvor man måtte være.
Mobiladgang
Tast web adressen på mobilen og se selv...

onsdag den 20. marts 2013

Dansk Sejluniuon


Vi synes selv, at vores vedtægter er meget åbne, demokratiske og venlige. Dansk Sejlunion, som er en sammenslutning af danske sejlklubber, synes, der er nogle ting, som skal præciseres. Det tager vi naturligvis til efterretning. De gode nyheder er dog, at vores formålsparagraf er fint i overensstemmelse med DS vision, som kan læses her:

Link til Dansk Sejlunions vision, mission og værdisæt.

Vi arbejder på at finjustere vedtægterne. De skal være så korte og præcise som muligt, og så skal de være  spiselige for DS, så vi kan komme ud at sejle. Det er jo det, det hele handler om. Mindre snak, mere sejlads !!

Vores Tankler kunne misforstås som værende en slags proponering, og dermed kunne den ikke accepteres. DS bryder sig nemlig ikke om adgangsbegrænsende foranstaltninger. Det gør vi heller ikke. Rungsted Sejlklub er tænkt som en åben klub, så det har vi præciseret.

DS har derudover anbefalet disse ændringer:
  1. Præciser at regnskabet skal revideres af revisor. 
  2. EGF skal være lettere at indkalde. 
  3. Der skal ved GF være stemmeret ved 3mdrs medlemsskab istedet for 12mdr. 
  4. Ved opløsning skal alle midler tilfalde DS eller lignende. 
  5. Præciser at GF er øverste myndighed. 
  6. Indføj indsigelsesmuligheder ved eksklusion. 
Vi har naturligvis præciseret vores vedtægter til jvf ovenstående. Der er en enkelt undtagelse. Vi fastholder 12 måneders medlemskab for stemmeret ved GF. Vi synes, det er helt rimeligt, at man ser klubben virke over en hel sæson, før man kan stemme om forandringer.

DS bryder sig desuden ikke om at bestyrelsen er kontingentfri. Vi er enige i, at det sender et skidt signal, så det har vi ændret. Vi synes dog, det er en ubetydelig detalje, når så mange andre klubber har lønnede medlemmer i et utal af funktioner. Det er så vidt vi kan se almindelig praksis landet over. Se for eksempel vedtægterne for Havnsø Sejlklub.

Vi har desuden yderligere præciseret følgende:
  • Hvornår GF er beslutningsdygtig. 
  • Hvornår EGF er beslutningsdygtig. 
Dermed synes vi, at vores vedtægter er gode nok. Tak til Dansk Sejlunion for god sparring. 

søndag den 10. marts 2013

Rungsted Sejlklub er en realitet

Stiftende generalforsamling afholdtes den 10. Marts på Mågevej 9 i Hørsholm. Nærværende charter og vedtægter skal justeres en smule jvf noter fra generalforsamlingen før medlemsoptagelse kan påbegyndes. Detaljer følger på disse sider.
Tillykke
Rungsted Sejlklub er hermed stiftet. Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Det bliver en rigtig vaskeægte sejlklub.

Stifterne har tilsammen mere end 150 års sejlererfaring fra Rungsted Havn, hvor vi alle har færdedes siden starten af halvfjerserne. Vi har været medlem af en 6-8 forskellige klubber på Øresundskysten, og vi har sejlet i et hav af bådklasser, nogle mere ræsede end andre. De seneste fem års tid har vi talt med rigtig mange om, at der mangler en lokal sejlklub i Rungsted; Derfor dette initiativ. Læs mere under "Om os".

Christian, Peter, Torben & Nicolai

Rungsted Sejlklub: Mindre salgsgas, mere sejlads !!

fredag den 8. marts 2013

Udkast

Vedtægter er forenklet, og dele er omskrevet til skarpere formuleringer. Charter er ligeså forenklet og præciseret. Reglement er også forenklet og omformuleret. Indmeldelsesproceduren er gjort enklere og mere distinkt. Siden med historie er tilføjet, men den er langt fra komplet.

Herunder ses stærkt forenklet og stiliseret draft logo i en stil, der egner sig til kasketter og standere m.v. Den røde farve er vores hjerteblod; Båden er futuristisk, fordi Rungsted Sejlklub er fremtiden.
The Chill
Man kunne have puttet en cirkel om, og så alligevel ikke; Denne klub skal frem over stepperne, og den skal ikke puttes i een eller anden begrænsende kasse eller cirkel. Man kunne have en RKS bølge nedenunder, men det ville være et forkert signal at sende. Det her projekt er ikke et nostalgisk forsøg på at genoplive den gamle klub. Logoet skal pege fremad. Ikke tilbage.

Rungsted Sejlklub er noget helt andet! Læg mærke til, hvor mange gange ordet forenklet optræder i teksten ovenfor. Det her er en super-enkel, super-transparant letvægts-sejlklub med 100% fokus på sejlads. Udgangspunktet er faktisk en virtual organisation med fokus på sejlads. Kan ske, der med tiden skal tilsættes en smule til dette koncept. Det kunne være klublokaler, lidt grej til afholdelse af arrangementer samt eventuelt nogle skolebåde, men den primære tanke er først og fremmest at fjerne al aktivitet, der er sejlads uvedkommende.

Rungsted Sejlklub: Mindre salgsgas, mere sejlads !!

fredag den 1. marts 2013

Klar, parat...

Der skal ske noget, og det skal ske snart. Jeg faldt over nogle supersimple vedtægter fra en anden klub, som jeg vil lade mig inspirere af. Vi skal have et supersimpelt charter, hvor enkelthed, frivillighed samt fokus på sejlsport er det helt gennemgående tema. Det skal afspejles i vedtægterne, som skal være præcis så enkle som overhovedet muligt.
Vedtægter og reglementer i andre klubber
Enkeltheden skal også afspejles i strukturen, aktiviteterne, økonomien og kommunikationen. Strukturen er en bestyrelse og eventuelle udvalg. Aktiviteterne lægges i udvalg med reference til bestyrelsen, og udvalgene kan ikke forvente subsidier fra klubkassen til deres aktiviteter. Økonomien er også enkel: Der er een slags medlemmer og een slags kontingent. Udgifter kan ikke lånefinansieres. Pengene skal være i kassen, før de kan bruges. Eventuelt kan extraordinære udgifter finansieres via tilskud og gaver. Begrænsede sponsorater kan også tåles, men vi vil ikke have en klub, som er plastret til med firma-logoer. Kommunikationen skal også være hurtig, effektiv og billig, hvorfor alt kører over web og email; Gad vide om man kan køre en klub på en paypal konto, eller om man er nødt til at have en bankkonto.
Alt for kompliceret
Medlemsskab skal være billigt. En ægte klub er jo medlemmerne, så der skal ikke futtes penge af på domiciler, monumenter og subsidiering af børnepasningslignende aktiviteter. Næh, medlemmernes penge har det bedst i medlemmernes lomme. De har jo i forvejen udgifter til båd, vedligehold, bådplads, kraner, forsikringer, tilmeldingsgebyrer og så videre. Havet er jo vores "baner", og bådene er vores redskaber. Hvad mere skal man egentlig bruge? Det skulle da lige være en burgerbar, men dem er der jo masser af allerede. Dem skal vi ikke konkurrere med.

Rungsted Sejlklub: Mindre salgsgas, mere sejlads !!