Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

mandag den 11. marts 2024

Ordinær Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad punkt 6.
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at sælge Filur og eventuelt indkøbe en 806 i stedet, såfremt behovet opstår. Filur var ikke meget på vandet sidste år. Der er indenbords benzinmotor, som vi ikke finder velegnet til skolesejlads. Der er fast trebladet propel, så Filur er desværre uegnet til kapsejlads, og det bliver mere aktuelt efterhånden som niveauet stiger blandt sejlskolefolket.


tirsdag den 5. marts 2024

Instruktører søges

  Rungsted Sejlklub søger flere instruktører!

Det handler om at tage på vandet en gang om ugen med helt nye sejlere, - og vise dem hvordan man gør. Fornøjelsen er stor, når det lykkes at komme i havn efter et par gode timer på vandet, - og smilet bare er vokset fast.

 

Kapsejlads i 806. (Foto: Nicolai)

Du skal være skarp. Der skal en vis portion tålmodighed til, det skal være hyggeligt, du skal have duelighedsbevis, og så skal du ultimativt se kunne sejle båden helt selv. 

Er du skarp nok til det, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Målet er helt præcist, at gøre eleverne fortrolige med sejlads under normale vejrforhold - samt at gøre dem i stand til at tage den praktiske duelighedsprøve. 

Er det noget for dig, så send en email til Sejlskolechefen eller ring. Klik her for Kontakt-Info