Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

Historie

I starten af det tyvende århundrede var Rungsted et sommerhuskvarter for københavnere. Disse landliggere stiftede i 1928 Rungsted Kajakklub med Erik Schottlænder som formand. Kajakklubben voksede til en betragtelig størrelse. Hurtigt var der hundredevis af medlemmer, - på trods af de ydmyge forhold. De holdt til på stranden nord for Rungsted Badehotel og lige syd for det smukke badehus, der stadig er nord for havnen. Om de havde en stander i Kajakklubben ved jeg ikke, men her er et billede af klubben:

Rungsted Kajakklub før krigen
I 1943 forbød tyskerne al roning på Øresund. Nogen havde forsøgt indbrud i Rungsted Roklubs lokaler for at stjæle en båd og flygte til Sverige, så tyskerne plomberede bådehuset og satte vagt. Roklubben flyttede deres både til de nordsjællandske søer, medens man i kajakklubben begyndte at sejle for sejl.

På generalforsamlingen den 2. juni i 1943 vedtog man derfor at indkøbe en Oslojolle til den nydannede sejlafdeling. Jørgen Schwanenflügel stod i spidsen for sejlafdelingen, som hurtigt voksede. Mange medlemmer anskaffede egne joller, men det blev en kort fornøjelse, for sejlads med sejl blev forbudt i 1944. Rungsted sejlerne måtte søge tilflugt hos Yachtklubben Furesøen.


Lige efter krigen, da Harry Henriksen var formand, købte klubben 3 juniorbåde, J4, J5 og J6, og de blev grundlaget for RKS juniorafdeling, som kort efter talte 25 medlemmer. Kort efter indtrådte Rungsted Kajak og Sejlklub i Dansk Sejlunion. Sjovt nok blev også voksne undervist i juniorbådede de første år. Her ses den gamle klubstander. Jeg er ikke sikker på præcis, hvornår den opstod. Det må have været medens, der var kajakker, for der står RKSK i flaget: Rungsted Kajak og Sejl Klub.


Stander for Rungsted Kajak og Sejl Klub
På RKSKs generalforsamlingen den 7. maj 1947 nedlagde man - under stort ståhej - kajakklubben, og man stiftede Rungsted Sejlklub med Jørgen Schwanenflügel som formand. Det var der RKS opstod; Det passer med 40 års  jubilæumsnummeret af RKS bladet, der udkom i maj 1987.

Tilbage til efterkrigstiden: Kommunen var ved at rette strandvejen ud, så der var interesse i at få flyttet klubhuset; Derfor fik klubben et rentefrit lån, og det gamle røde klubhus blev bygget ude på øhavnen i 1948. Der var nu 135 aktive medlemmer, heraf en del juniorer, som i halvtredserne fik en separat fløj.

I tresserne var junior flåden skiftet ud; Man sejlede fortsat i juniorbåde, men i 1962 var sejlnumrene J166, J167 og J168 - i hver deres skrogfarve. Jeg har desværre ikke mange detaljer fra RKS i tresserne, men i arkivet fandt jeg dette billede af RKS bestyrelse i 1967:
RKS bestyrelse i 1967


Nogle af os kan huske det game klubhus endnu. Jeg kan huske det store frokostbord, som kostede kr12,50 for børn - vistnok under 12 år. Voksne betalte det dobbelte. Bag gryderne stod en vestjysk herre ved navn Langli. Det viste sig, han kendte min morfar derovrefra (vest på), så vi var tit gæster i det lille bitte køkken.

Der stod et klaver i et hjørne ude i klublokalet. Det var indenfor og til venstre på billedet, og der var ofte een eller anden, der sad der og spillede. Der må have været spillemænd blandt medlemmerne, for jeg husker det, som om der blev spillet længe - og ikke mindst rigtig godt. Det var før sundhedsapostlenes tid, så cigaretrøgen drev tykt henover det store kolde bord med masser af lune retter. Her er huset:
Det gamle klubhus på Rungsted Havn
Senere, da posten ikke længere kunne kende forskel på Rungsted og Ringsted, skiftede klubben navn til Rungsted Kyst Sejlklub. Mange husker Rungsted Kyst Sejlklub  for aftenmatcher, bazar, optimister, joller, juniorafdeling, seniorafdeling, - samt bygning af den nye havn.
RKS logoet så således ud:
RKS logo
Efter længere tids pres enedes RKS og kommunen om at bygge den nye havn, som vi kender den i dag. Den stod færdig i 1974. De lokale sejlerne skød penge i havnen, men det var ikke nok, så KDY blev inviteret med som garant for 100 pladser. Før den nye havn var der, så vidt jeg kan forstå kun een sejlklub på havnen. Den nye havn var og er en amtshavn finansieret af sejlerne, kommunen, amtet og staten i fællesskab. Stat og amt gav nemlig tilskud på een betingelse: At havnen skulle være en havn for alle i Nordsjælland.

De første år bestod det gamle klubhus, idet den nye havn nærmest blev bygget uden om huset. RKS voksede imidlertid, og på et tidspunkt byggede man et nyt stort klubhus, som står endnu. Udgiften til klubhuset var desværre tilrettelagt efter en urealistisk forventning om fortsat medlemstilgang. Jeg er blevet fortalt, at renterne voksede hurtigere end medlemstilgangen, og RKS dermed ikke kunne bære udgifterne.

Omkring årtusindskiftet nedlagdes RKS, og klubbens medlemmer, aktiviteter og aktiver blev overtaget af KDY for en slik. Man kaldte det en fusion, men det lignede mere en afvikling. Ret hurtigt blev de fleste både solgt og de fleste aktiviteter standset eller lagt om. Der var ikke længere en lokal sejlklub på Rungsted Havn. Tusinder af sejlere var blevet hjemløse...
 
Vi stiftede så Rungsted Sejlklub i 2013, fordi vi savnede vores sejlklub, og fordi det var blevet åbenlyst, at der manglede en lokal sejlklub med lokal forankring i frivillige kræfter. Sådan en klub har der været på Rungsted Havn siden 1928. 
 
Allerede samme år søgte vi om optagelse i Dansk Sejlunion, og året efter begyndte vi at drive sejlskole. I 2019 tog sejlskolen fart, for der fik vi nye kræfter ind i bestyrelsen, - og vi fik anskaffet flere både. Der blev presset på for et klubhus, og i foråret 2022 landede der endelig et klubhus for de lokale sejlere på Rungsted Havn. I 2023 holdt vi som vanligt standerhejsning og markede vores 10 års jubilæum med grill, øl og sejlerstemning foran klubhuset.

Tak til Kisser Schnakenburg, Ole Bagger, Poul Erik Swartzlose, Niels Peter Munk, Eskil Trolle og flere andre for have bidraget med detaljer om disse ting. Der mangler sikkert stadig nogle detaljer. Skriv endelig til os,hvis du kan bidrage med noget...