Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

mandag den 9. maj 2016

Ordinær Generalforsamling

Rungsted Sejlklubs bestyrelse har fornøjelsen at indkalde til Ordinær Generalforsamling mandag den 30. maj klokken 1900 på Rungsted Havn. Update: Det er i Vandskiklubben!

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Udvalgsberetninger og regnskaber.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.
Under eventuelt vil vi gerne have en dialog omkring, hvorledes vi får aktiveret nogle flere medlemmer. Bestyrelsen kan ikke være både være bestyrelse, sejlskole og kapsejladsudvalg.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

1) Ændring af forfaldsdato for kontingent for kommende sæson til primo november, således at vi kan nå at fremsende medlemskort primo januar.

Øvrige forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen.

Vel mødt,

Bestyrelsen


PS: Der er selvfølgelig kun adgang for medlemmer, der ikke er i restance. Har du ikke modtaget kontingent opkrævning på email, så ring eller skriv til os.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.