Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 20. marts 2013

Dansk Sejluniuon


Vi synes selv, at vores vedtægter er meget åbne, demokratiske og venlige. Dansk Sejlunion, som er en sammenslutning af danske sejlklubber, synes, der er nogle ting, som skal præciseres. Det tager vi naturligvis til efterretning. De gode nyheder er dog, at vores formålsparagraf er fint i overensstemmelse med DS vision, som kan læses her:

Link til Dansk Sejlunions vision, mission og værdisæt.

Vi arbejder på at finjustere vedtægterne. De skal være så korte og præcise som muligt, og så skal de være  spiselige for DS, så vi kan komme ud at sejle. Det er jo det, det hele handler om. Mindre snak, mere sejlads !!

Vores Tankler kunne misforstås som værende en slags proponering, og dermed kunne den ikke accepteres. DS bryder sig nemlig ikke om adgangsbegrænsende foranstaltninger. Det gør vi heller ikke. Rungsted Sejlklub er tænkt som en åben klub, så det har vi præciseret.

DS har derudover anbefalet disse ændringer:
  1. Præciser at regnskabet skal revideres af revisor. 
  2. EGF skal være lettere at indkalde. 
  3. Der skal ved GF være stemmeret ved 3mdrs medlemsskab istedet for 12mdr. 
  4. Ved opløsning skal alle midler tilfalde DS eller lignende. 
  5. Præciser at GF er øverste myndighed. 
  6. Indføj indsigelsesmuligheder ved eksklusion. 
Vi har naturligvis præciseret vores vedtægter til jvf ovenstående. Der er en enkelt undtagelse. Vi fastholder 12 måneders medlemskab for stemmeret ved GF. Vi synes, det er helt rimeligt, at man ser klubben virke over en hel sæson, før man kan stemme om forandringer.

DS bryder sig desuden ikke om at bestyrelsen er kontingentfri. Vi er enige i, at det sender et skidt signal, så det har vi ændret. Vi synes dog, det er en ubetydelig detalje, når så mange andre klubber har lønnede medlemmer i et utal af funktioner. Det er så vidt vi kan se almindelig praksis landet over. Se for eksempel vedtægterne for Havnsø Sejlklub.

Vi har desuden yderligere præciseret følgende:
  • Hvornår GF er beslutningsdygtig. 
  • Hvornår EGF er beslutningsdygtig. 
Dermed synes vi, at vores vedtægter er gode nok. Tak til Dansk Sejlunion for god sparring. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.