Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 30. august 2017

Havnens vedtægter ændres

Der var enstemmighed, da kommunalbestyrelsen stemte for et forslag om ændring af vedtægterne for Rungsted Havn. Forslaget handlede om, at havnens interessenter skal orienteres ved investeringer for mere end 3mio.
En lille forandrings-vind

Det er et skridt i den rigtige retning henimod demokrati og brugerstyring, og det er godt for sejlsporten på Rungsted Havn.

Sejlerne betaler op imod 80% af havnens drift, men de har ingen reel indflydelse i havnens bestyrelse. Bestyrelsens ni pladser domineres nemlig af grupper, der ikke bidrager økonomisk til havnens drift.

Heldigvis kunne kommunalbestyrelsen godt se det rimelige i, at de betalende bliver orienteret, men de bliver altså fortsat ikke spurgt til råds. Stor tak herfra til Troels Moe og Peter Antonsen for at have fremsat forslaget.

Se detaljerne på sn.dk lige her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.