Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 11. marts 2020

Aktiviteter og Corona

Bestyrelsen i RS ser med største alvor på den seneste udvikling omkring Corona virus i Danmark, og vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger.

I det omfang det er nødvendigt, vil vi kommunikere direkte med berørte medlemmer - ellers vil vi bruge vore vanlige kommunikationsveje: Web og Facebook grupper.

UPDATE: RS sætter al aktivitet på pause måneden ud. Det gælder såvel  duelighedsteori som examen samt generalforsamling plus andre ikke kalenderlagte sæsonforberedende aktiviteter.  

Se endvidere DS hjemmeside om samme

1 kommentar:

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.