Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

tirsdag den 25. januar 2022

Status på klubhuset

Nu nærmer vi os tidspunktet for at det nye klubhus kommer til Rungsted. Lige nu står det i Fredericia, og er ved at blive malet både ud- og indvendig. Det bliver udvendig malet i samme blå farve som resten af havnens bygninger. Samtidig bliver der installeret 2 varmepumper, så vi udnytter energien bedst muligt.

Når pavillonerne er opstillet, skal de tilsluttes vand, strøm og kloak inden de kan tages i brug. Der skal også installeres et nyt låsesystem, så klubbens medlemmer kan låse sig ind og ud af klubhuset. Det kommer til at foregå via en app på mobiltelefonen.

Som tidligere orienteret om, har vi fået doneret al inventar til klubhuset. Det er i øjeblikket opmagasineret i Glostrup. Vi får derfor brug for frivillige til at hjælpe med at flytte det fra Glostrup til Rungsted, og når vi har datoen fastsat ser vi frem til at rigtig mange medlemmer bakker op om klubben og melder sig.

Vi har endnu ikke en endelig dato for hvornår klubhuset kan ibrugtages - men vi håber at det kan ske ultimo februar/primo marts.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.