Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

lørdag den 15. april 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 11. maj 2023 kl. 19.30 i klubhuset.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad punkt 3.
Regnskabet for 2022 kan findes her.

Ad punkt 4.
Budgetforslag for 2023-2024 kan findes her.

Ad punkt 6.
Bestyrelsen stiller to forslag.

Forslag 1.
De to Ynglinge, som klubben råder over, har frem til nu kun været brugt begrænset af klubbens medlemmer, og bestyrelsen har kraftigt overvejet at afhænde begge både. Ved sæsonens start har vi takket være et nyt og meget engageret medlem fået iværksat en plan, der gerne skulle bære frugt til bl.a. en masse ungdomsaktivitet i Ynglingene.

Hvis dette projekt mod forventning ikke skaber den ønskede aktivitet, vil bestyrelsen gerne have mandat til at afhænde bådene i løbet af 2023, hvis det skønnes nødvendigt.

Forslag 2.
I forbindelse med stævner, undervisning og ungdomsaktivitet har klubben længe ønsket sig en RIB for at øge effektiviteten og ikke mindst sikkerheden. Bestyrelsen ønsker derfor mandat til indkøb til en RIB i løbet af 2023. Udgifterne til indkøb af RIB'en vil helt eller delvist blive dækket af sponsorater.

Ad punkt 7.
Nicolai Møller-Andersen, Molte Andersen og Rasmus Poulsen er på valg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.