Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 11. april 2018

Medlemsnr 200 passeret

Stort tillykke til os!! Hen over den mørke vinter har vi nemlig udstedt medlemsnr 200 og mere end det. Der er fortsat tilgang af medlemmer i form af bådejere, jollesejlere og elever på sejlskolen. Vi konstaterer hermed, at der er et tydeligt  behov for en lokalt forankret sejlklub på Rungsted Havn.  

Man burde holde en champagnefest!
Tak til alle for opbakningen. Det er meget opmuntrende for vores fortsatte arbejde.

Og... skulle nogen være i tvivl om, hvad vores mission er, så lad mig skære det ud i pap:

Rungsted Sejlklub er reinkarnationen af den gamle, oprindelige lokale sejlklub. Den gamle sejlklub var en bærende kraft for Rungsted Havn og det lokale sejlermiljø herunder et massivt stykke ungdomsarbejde fra 1928 til 1999; Sørgelige omstændigheder og politisk apati gjorde, at klubben forsvandt i 1999, og flere generationer af lokale sejlere blev hjemløse. Ikke mere. Vi vil have vores klub tilbage. Vi vil have den brede og folkelige sejlklub med lokal forankring på Rungsted Havn. Det skal være nemt, sjovt og billigt at komme på vandet, og det skal det være for alle aldre uanset niveau.

Vores mission er simpelthen at retablere den lokale sejlklub med et lokalt udsyn og et lokalt engagement. Vi vil være det lokale samlingspunkt for sejlsport.

Vi har indtil nu selv anskaffet adskillige klubbåde, kapsejladsgrej og en motoriset hjælpebåd. Havnemesteren har været behjælpelig med pladser og grejskur, men vi har hårdt brug for lokaler til undervisning, omklædning, grillhygge, julefrokoster og andet klubliv.

Derfor: Hjælp os med at hjælpe Hørsholm Kommune med at skabe et lokalt sejlermiljø for børn unge og ældre. Meld dig ind. Ring til politikerne og spørg efter et klubhus. Spørg havnebestyrelsen, hvorfor de lokale sejlere ikke engang har adgang til et læskur på deres egen kommunes havn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.