Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

lørdag den 19. marts 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt


Ad punkt 3.
Regnskabet for 2021 kan findes her.

Ad punkt 4.
Budget for 2022-2023 kan findes her.

På baggrund af vedlagte budgetforslag indstiller bestyrelsen, at kontingentet på 1000 kr. fastholdes for 2023, jf. dog nedenstående forslag om reduceret ungdomspris.

Ad punkt 6.
Bestyrelsen foreslår, at der indføres en ungdomsrabat på medlemskontingentet, således at et medlem betaler halv pris af den til enhver tid gældende kontingentsats gældende til og med det kalenderår, hvori medlemmet fylder 24 år.

Baggrund for forslaget: Bestyrelsen ønsker at støtte familier, hvor hele familien er medlemmer af klubben. Bestyrelsen ønsker også, at Rungsted Sejlklub er en attraktiv klub for unge medlemmer.

Bemærk, at forslaget udelukkende omfatter kontingentet og ikke tillægsydelser som eksempelvis gebyr for deltagelse i sejlskolen. Bemærk desuden, at vedtægternes § 3, stk. 3, stadfæster, at der kun findes én type medlemsskab, hvorfor børn og unge fortsat er medlemmer på lige fod med øvrige medlemmer og deler samme pligter og goder - blot til en reduceret pris, såfremt forslaget vedtages.

Ad punkt 7.
Sybille Petersen, René van Laer og Pernille Torp er på valg.

tirsdag den 1. marts 2022

Sj. Rundt Sailing Week

 Vores venner i Helsingør Sejlklub har gang i noget helt fantastisk med deres nye koncept: Sjælland Rundt Sailing Week. Der er fest på molen og hele fire sejladser at vælge imellem.

Sjælland Rundt Sailing Week

Hop til Helsingør Sejlklubs hjemmeside, eller hop direkte til Sjælland Rundt sitet og læs mere...