Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

tirsdag den 26. juli 2022

Åbent klubmesterskab

Vi inviterer hermed til vores åbne klubmesterskab for sejlbåde lørdag den 27. august 2022. En dag på vandet med med en kortere distancesejlads i området omkring Ven. Der vil blive start og måltagning ud for Rungsted Havn, med forskudt start ud fra bådens DH mål.

Første båd starter klokken 10 og de de enkelte bådes starttidspunkt vil fremgå af startlisten og banebeskrivelsen, der vil blive udsendt senest fredag den 26. august klokken 20.

Efter sejladsen er der grillpølser og kolde øl ved Rungsted Sejlklubs klubhus, i forbindelse med præmieuddelingen.

Vi sejler efter DH og den første RS båd bliver klubmester. Vi inviterer sejlklubber omkring os til at deltage.

Tilmelding på www.Manage2sail.dk
 
Startgebyr kr. 200 pr båd mobilpay 206390 Rungsted Sejlklub

Hilsen Kapsejladsudvalget
Rungsted Sejlklub

fredag den 8. juli 2022

God sommer

 Det har været et fantastisk og et hektisk forår med duelighedsteori, examen, bådklargøring, standerhejsning, sejlskole, oprydning på jollepladsen, ombytning af en IF til en 806, knudekursus... og ikke mindst et klubhus, som skulle indrettes og udstyres med låsesystem, sofagruppe, internet og billeder på væggen. Vi har allerede vænnet os til at bruge klubhuset mange gange om ugen. Blandt andet brugte vi huset til Sankt Hans, hvor vi også testede den nye grill. Sidste torsdag holdt vi sommerafslutning i sejlskolen, og senest har KDY lånt huset til kontor under 29er EM. Sådan skal det være.

Sommertur er det bedste. (Foto: Nicolai)

Jeg håber i kommer afsted på de allerfedeste sommerture, - lange eller korte - det er mindre vigtigt. Det er stemningen det handler om. Og så håber jeg, at vi ses efter sommerpausen til nogle fede timer på vandet.

PS: Husk at melde dig til som hjælper til Knarr stævnet ultimo juli. 

PPS: Send mig et billede fra sommerturen. Så smider jeg det på hjemmesiden som postkort fra medlemmerne.