Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

onsdag den 25. marts 2015

Medlemsoplysninger opdateret

Til behagelig orientering: Der er flere, som har spurgt, hvorvidt vores medlemsoplysninger er indberettet til Dansk Sejlunion. Det har vi naturligvis gjort siden vores første år i DS. Denne gang var det dog mere involverende, idet DS ønskede en længere databehandlingsprocedure, hvor nogle DS data blev indflettet  i vores medlemsdatabase, som så efterfølgende skulle flettes ind i DS database.

Med DS hjælp fik vi dog klaret skærene, og alle vores medlemmer kan nu benytte DS tilbud og rabatordninger. Selvom vi ikke giver vore medlemmers oplysninger til tredjepart, så kan vi jo altså ikke slippe for at sende disse til Dansk Sejlunion. Det beder vi om forståelse for.

Vi har også indberettet medlemstal til Dansk Idrætsforbund. Underligt, at de ikke kan få tallene af DS, men det kommer vel. Der er nemlig nok at se til, så vi håber på, at de store paraplyorganisationer får udviklet bedre værktøjer, så det ikke bliver en administrativ hovedpine at skulle indberette medlemsoplysninger her, der og allevegne. Det handler jo om at komme på vandet, - ikke om at nusse med papirer of databaser.

søndag den 1. marts 2015

Om dialogmødet

Kommunens dialogmøde om fremtiden for Rungsted Havn fandt sted tirsdag den 3. februar, og det var faktisk et udmærket møde. Der var mindst 120 mennesker tilstede. Stemningen var god og intens, og der udspandt sig en konstruktiv dialog om de fremtidige vedtægter og driftsforhold for vores allesammens havn. Borgmesteren fremlagde kommunens forslag til nye vedtægter, og der blev kommenteret på civiliseret vis. Tak for det.

Læser man det opdaterede forslag til vedtægter for Rungsted Havn, som kan findes på kommunens hjemmeside, så kan man ved selvsyn se, at kommunen faktisk lytter og justerer tingene. Selve Hørsholm-modellen ligner efterhånden ikke meget den lovede Gentofte-model; Der er i Hørsholm-modellen væsentligt mere indflydelse til kommunen. Det skal dog bemærkes, at de foreslåede vedtægter giver sejlerne mere indflydelse end tidligere set på Rungsted Havn. Til gengæld får kommunen vetoret. Så mangler vi bare en vetoret den anden vej rundt.

Selve kommunaliseringen forsætter med uformindsket fart, selvom ikke alle formalia og tilladelser er på plads. På de lokale sejleres vegne beklager Rungsted Sejlklub fortsat, at der ikke er fundet en løsning, som sikrer havnen mod salg, men vi ønsker selvfølgelig at deltage konstruktivt i arbejdet med at sikre havnens fremtid, så vores havn fortsat er kystens bedste.