Bon mots

Tillykke til det nye kuld, som har bestået Duelighedsteori!

fredag den 20. maj 2022

Knob-aften

 Ohøj!

Tag ungerne med til knob- og stikaften, mandag 23.5 kl 19.30. Vi sørger for upædagogisk slik og vand og øl kan købes... 

4 x knob

mvh

Aktivitetsudvalget & Jan

mandag den 25. april 2022

Standerhejsning og indvielse af klubhus

Sæsonen blev skudt i gang og klubhuset taget i brug.

Rungsted Sejlklubs medlemmer, venner og samarbejdspartnere var mødt op for sammen at hejse klubbens stander, der markerer at sejlsæsonen er gået i gang. Traditionen tro er det klubbens yngste medlem der hejser standeren. I år var det Caroline Petersen der havde det ærefulde hverv, hun blev flankeret af formand for klubben Nicolai Møller-Andersen og borgmester Morten Slotved.

Caroline hejser fanen. (Foto: Eva Skytte)

Der var samtidig indvielse af det nye klubhus der er placeret centralt på havnen. Borgmesteren klippede det røde bånd og huset kunne inspiceres af de fremmødte.

"Jeg er rigtig glad for at vi ved det sidste kommunalbestyrelsesmøde i 2021 fik skabt flertal for støtte til et klubhus på havnen og denne dag markerer at huset nu danner rammen om mange aktiviteter fremover," udtaler borgmesteren

Masser af klubhygge. (Foto: Henrik Jørgensen)

"Rungsted Sejlklub har 176 medlemmer. Med en aktiv sejlskole der uddanner 25 sejlere hvert år kommer der nye medlemmer til. Vi vil gerne udvikle vores aktiviteter og arbejder hele tiden med at skaffe midler til at opdatere vores både og købe nye så vi kan tilbyde vores medlemmer optimale forhold," udtaler Simon Christensen der er medlem af bestyrelsen.

onsdag den 20. april 2022

Reminder: Generalforsamling 12. maj 2022

Kære medlem af Rungsted Sejlklub

Vi ser frem til Generalforsamling torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.30 i vores nye klubhus. Klubben udvikler sig hele tiden med flere medlemmer, flere elever, flere både og dermed flere gode oplevelser sammen. Ting sker imidlertid ikke af sig selv, der er nogen der skal gå forrest og være med til at løfte opgaver. Vi søger derfor hele tiden efter nye der vil være med til at yde en frivillig indsats og gøre en forskel. Du kan være aktiv i vores aktivitetsudvalg, du kan være med til at organisere vores sejlskole, vedligeholde bådene i bådudvalget eller strukturere vores klubhus i klubhusudvalget. Kort sagt mangler vi frivillige til at tage nogle af de mange opgaver der er med at drive en sejlklub. 

Vi ses til generalforsamling

Hilsen Bestyrelsen Rungsted Sejlklub

tirsdag den 19. april 2022

Gilleleje Cup lørdag d. 11. juni 2022

Gilleleje Sejlklub inviterer til Gilleleje Cup lørdag d. 11. juni 2022.

Gilleleje Cup er en distancesejlads på ca. 20 sm for kølbåde med start og mål udfor Gilleleje Havn. Stævnet har været sejlet siden 2010, og er blevet større år for år. I år ser Gilleleje Sejlklub frem til endnu en fantastisk dag på vandet - og ikke mindst et brag af en fest efter sejladsen med lækker mad, vin og god musik.

Sejladsen trackes via eStela - Sailing tracker. Appen er gratis og skal være tilgængelig på alle både. Stævnet er åbent for kapsejlere såvel som tursejlere

Hvis det har interesse, kan man finde mere info på Gillejele Sejlklubs hjemmeside: https://www.gillelejesejlklub.dk/2022/03/27/gilleleje-cup-2022/

torsdag den 7. april 2022

Standerhejsning og indvielse

 

En lille reminder....😀

Invitation til standerhejsning og indvielse af vores nye klubhus!
 
Husk båthorn. (Foto: Nicolai)
 
Kære medlemmer
 
Det er et helt særligt år for os, vi glæder os altid til foråret kommer og bådene kan komme på vandet. Det helt særlige er at vi nu også kan invitere dig til indvielse af vores klubhus. Vi har i lang tid ønsket os og arbejdet efter at få et sted til vores klubaktiviteter og nu er det lykkes.
 
Derfor håber vi at se dig til standerhejsning lørdag den 23. april klokken 12 ved gæstebroen hvor klubstanderen går til tops. Klokken 12:30 indvier vi klubhuset med grillen tændt og en læskende drik. Du tilmelder dig traktementet ved at indbetale 50 kroner på mobilpay 206390 som dækker øl vand salat og noget godt fra grillen.
 
Vi håber at se dig på dagen,
 
Hilsen Bestyrelsen
Rungsted Sejlklub

lørdag den 19. marts 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt


Ad punkt 3.
Regnskabet for 2021 kan findes her.

Ad punkt 4.
Budget for 2022-2023 kan findes her.

På baggrund af vedlagte budgetforslag indstiller bestyrelsen, at kontingentet på 1000 kr. fastholdes for 2023, jf. dog nedenstående forslag om reduceret ungdomspris.

Ad punkt 6.
Bestyrelsen foreslår, at der indføres en ungdomsrabat på medlemskontingentet, således at et medlem betaler halv pris af den til enhver tid gældende kontingentsats gældende til og med det kalenderår, hvori medlemmet fylder 24 år.

Baggrund for forslaget: Bestyrelsen ønsker at støtte familier, hvor hele familien er medlemmer af klubben. Bestyrelsen ønsker også, at Rungsted Sejlklub er en attraktiv klub for unge medlemmer.

Bemærk, at forslaget udelukkende omfatter kontingentet og ikke tillægsydelser som eksempelvis gebyr for deltagelse i sejlskolen. Bemærk desuden, at vedtægternes § 3, stk. 3, stadfæster, at der kun findes én type medlemsskab, hvorfor børn og unge fortsat er medlemmer på lige fod med øvrige medlemmer og deler samme pligter og goder - blot til en reduceret pris, såfremt forslaget vedtages.

Ad punkt 7.
Sybille Petersen, René van Laer og Pernille Torp er på valg.

tirsdag den 1. marts 2022

Sj. Rundt Sailing Week

 Vores venner i Helsingør Sejlklub har gang i noget helt fantastisk med deres nye koncept: Sjælland Rundt Sailing Week. Der er fest på molen og hele fire sejladser at vælge imellem.

Sjælland Rundt Sailing Week

Hop til Helsingør Sejlklubs hjemmeside, eller hop direkte til Sjælland Rundt sitet og læs mere...

torsdag den 24. februar 2022

Klubhuset er landet

Rungsted Sejlklub tager stolt imod sit nye klubhus, der er bugseret på plads på den centrale del af havnen. Ved bro 8, hvor klubbens både ligger, skal vi kun gå få meter, før det nye klubhus med åbne døre fremover kommer til at danne rammen om en lang række aktiviteter.

Klubhuset kommer i brug med det samme. Vi har 23 elever i sejlskolen, der starter den teoretiske undervisning til duelighedsprøverne nu. Der er run på og venteliste, så det er bare med at komme i gang.

Med klubhuset bevæger vi os ind i et nyt paradigme. Vi har igennem mange år ønsket og arbejdet for at få lokaler på havnen. Med mange medlemmer, der er aktive i bådene på vandet og om bådene på land, er det fantastisk, at vi nu har gode fysiske rammer. Vi kommer til at åbne vores døre med klubaftner, foredrag, undervisning, og selvfølgelig når der er behov for at få skiftet tøj og drukket kaffe efter nogle timer på vandet.

Klubhuset er blevet en realitet i kraft af et godt samarbejde med Hørsholm Kommune og Rungsted Havn. Vi ser frem til at byde alle interesserede velkomne ved vores officielle åbning til foråret. 

torsdag den 10. februar 2022

Ledige jollepladser

Rungsted Sejlklub disponerer over et landareal for sejljoller, beliggende på Rungsted Havn. Rungsted Sejlklub udlejer jollepladserne individuelt, og vi har for øjeblikket enkelte ledige pladser. Hvis du er interesseret i at leje en plads for 2022-sæsonen, send os en email på race@rungstedsejlklub.dk med detaljer på din sejljolle.


 

tirsdag den 1. februar 2022

Hue Handske Cup 2022

Hue Handske Cup er udsat grundet en vejrudsigt på mellem 13 og 16 meter per sekund. Det tåler en Seawind ikke udpræget godt. Ny dato for første start annonceres snarest.

Hue Handske Cup 2022! (Vi må godt for Mette...)

 

Se invitationen - link her: Hue Handske Cup 2022.

Læs mere på www.clubseawind.dk

onsdag den 26. januar 2022

Knarr Rungsted Cup 2022

Rungsted Sejlklub afholder igen i år Knarr-stævne i samarbejde med Dansk Knarr Klub. Det løber af stablen weekenden 30.-31. juli 2022.

Netop i år afholder KDY desuden IKC weekenden efter – også i Rungsted – hvorfor vores stævne tillige fungerer som en slags tune-up-stævne hertil. Vi venter derfor også endnu flere deltagere end tidligere år.

IKC, International Knarr Championship, er det uofficielle verdensmesterskab i Knarr-klassen, grundlagt i 1968 af admiraliteterne i Norge, Danmark og USA (San Francisco). Mesterskabet afholdes hvert år skiftesvis i de tre lande. Vores stævne er i øvrigt udtagelsesstævne til næste års IKC.


Tilmeldingen til Knarr-stævnet er allerede nu åben og foregår på manage2sail, hvorfra også NOR kan hentes.

Står man ikke selv og skal deltage, men har man til gengæld mulighed for at give en hånd med i en af de mange praktiske opgaver i weekenden, må man meget gerne skrive til race@rungstedsejlklub.dk – al hjælp vil blive vel modtaget. 

 

tirsdag den 25. januar 2022

Status på klubhuset

Nu nærmer vi os tidspunktet for at det nye klubhus kommer til Rungsted. Lige nu står det i Fredericia, og er ved at blive malet både ud- og indvendig. Det bliver udvendig malet i samme blå farve som resten af havnens bygninger. Samtidig bliver der installeret 2 varmepumper, så vi udnytter energien bedst muligt.

Når pavillonerne er opstillet, skal de tilsluttes vand, strøm og kloak inden de kan tages i brug. Der skal også installeres et nyt låsesystem, så klubbens medlemmer kan låse sig ind og ud af klubhuset. Det kommer til at foregå via en app på mobiltelefonen.

Som tidligere orienteret om, har vi fået doneret al inventar til klubhuset. Det er i øjeblikket opmagasineret i Glostrup. Vi får derfor brug for frivillige til at hjælpe med at flytte det fra Glostrup til Rungsted, og når vi har datoen fastsat ser vi frem til at rigtig mange medlemmer bakker op om klubben og melder sig.

Vi har endnu ikke en endelig dato for hvornår klubhuset kan ibrugtages - men vi håber at det kan ske ultimo februar/primo marts.

lørdag den 8. januar 2022

Kontingent 2022

Blot en venlig reminder:

 Det er ved at være absolut sidste udkald for kontingent for 2022. Opkrævninger er udsendt for længst. Har du ikke modtaget en sådan, så kontakt os lige, så vi kan få rettet din mail eller vores system.


 


torsdag den 6. januar 2022

Sejlskole, teori

 Godt nytår.

Vi skal til at i gang med duelighedsprøvens teori i sejlskoleregi.

Skriv snarest til Rasmus, hvis du er interesseret i at deltage.

Uhh, hvor skal vi være kloge


onsdag den 5. januar 2022

Klubhus

Rungsted Sejlklub glæder sig over at have fået bevilget en halv mio kroner af Hørsholms Kommunalbestyrelse til et midlertidigt klubhus på Rungsted Havn.

Foto: Flemming Petersen
 

Det er et kæmpe fremskridt. Ovenpå 8 års ørkenvandring uden klubhus ser vi nu frem til langt bedre muligheder for klubarrangementer såsom teoriundervisning, foredrag, julefrokost, filmaftener, tørtræning, jolle og ungdomsaktiviteter med videre. Det bliver fantastisk.

Billedet er fra sejlskolen, som helt sikkert også glæder sig til et sted, hvor man kan grille en bøf eller lave en kop varm kakao ovenpå strabadserne på den blå hylde.