Kort nyt

Godt nytår. Tilmelding til duelighedsteori er åben.

tirsdag den 3. februar 2015

Dialogmøde med kommunen

Hørsholm Kommune inviterer til dialogmøde II om fremtidens Rungsted Havn. Det sker tirsdag den 3. februar klokken 1930-2130 i kantinen på Hørsholm Rådhus. Selve kommunaliseringen forsætter med uformindsket fart, selvom ikke alle formalia og tilladelser er på plads.

På dialogmødet forventes kommunen at præsentere nye vedtægter for Rungsted Havn; Vedtægterne er muligvis inspireret af Gentofte-modellen, men det ser ud til, at politikerne får væsentlig mere indflydelse i den foreslåede Hørsholm-model.

Vi opfordrer naturligvis alle sejlere og bådejere til at møde op for at høre, hvad kommunen vil med havnen.

På de lokale sejleres vegne beklager Rungsted Sejlklub, at der endnu ikke er fundet en løsning, som sikrer havnen mod salg, men vi ønsker at deltage konstruktivt i arbejdet med at sikre havnens fremtid, så vores havn fortsat er kystens bedste.

Link til Kommunens invitation.
Link til Kommunens udkast til vedtægter.