Kort nyt

Teoriexamen overstået: Next up klargøring og standerhejsning.

onsdag den 26. januar 2022

Knarr Rungsted Cup 2022

Rungsted Sejlklub afholder igen i år Knarr-stævne i samarbejde med Dansk Knarr Klub. Det løber af stablen weekenden 30.-31. juli 2022.

Netop i år afholder KDY desuden IKC weekenden efter – også i Rungsted – hvorfor vores stævne tillige fungerer som en slags tune-up-stævne hertil. Vi venter derfor også endnu flere deltagere end tidligere år.

IKC, International Knarr Championship, er det uofficielle verdensmesterskab i Knarr-klassen, grundlagt i 1968 af admiraliteterne i Norge, Danmark og USA (San Francisco). Mesterskabet afholdes hvert år skiftesvis i de tre lande. Vores stævne er i øvrigt udtagelsesstævne til næste års IKC.


Tilmeldingen til Knarr-stævnet er allerede nu åben og foregår på manage2sail, hvorfra også NOR kan hentes.

Står man ikke selv og skal deltage, men har man til gengæld mulighed for at give en hånd med i en af de mange praktiske opgaver i weekenden, må man meget gerne skrive til race@rungstedsejlklub.dk – al hjælp vil blive vel modtaget. 

 

tirsdag den 25. januar 2022

Status på klubhuset

Nu nærmer vi os tidspunktet for at det nye klubhus kommer til Rungsted. Lige nu står det i Fredericia, og er ved at blive malet både ud- og indvendig. Det bliver udvendig malet i samme blå farve som resten af havnens bygninger. Samtidig bliver der installeret 2 varmepumper, så vi udnytter energien bedst muligt.

Når pavillonerne er opstillet, skal de tilsluttes vand, strøm og kloak inden de kan tages i brug. Der skal også installeres et nyt låsesystem, så klubbens medlemmer kan låse sig ind og ud af klubhuset. Det kommer til at foregå via en app på mobiltelefonen.

Som tidligere orienteret om, har vi fået doneret al inventar til klubhuset. Det er i øjeblikket opmagasineret i Glostrup. Vi får derfor brug for frivillige til at hjælpe med at flytte det fra Glostrup til Rungsted, og når vi har datoen fastsat ser vi frem til at rigtig mange medlemmer bakker op om klubben og melder sig.

Vi har endnu ikke en endelig dato for hvornår klubhuset kan ibrugtages - men vi håber at det kan ske ultimo februar/primo marts.

lørdag den 8. januar 2022

Kontingent 2022

Blot en venlig reminder:

 Det er ved at være absolut sidste udkald for kontingent for 2022. Opkrævninger er udsendt for længst. Har du ikke modtaget en sådan, så kontakt os lige, så vi kan få rettet din mail eller vores system.


 


torsdag den 6. januar 2022

Sejlskole, teori

 Godt nytår.

Vi skal til at i gang med duelighedsprøvens teori i sejlskoleregi.

Skriv snarest til Rasmus, hvis du er interesseret i at deltage.

Uhh, hvor skal vi være kloge


onsdag den 5. januar 2022

Klubhus

Rungsted Sejlklub glæder sig over at have fået bevilget en halv mio kroner af Hørsholms Kommunalbestyrelse til et midlertidigt klubhus på Rungsted Havn.

Foto: Flemming Petersen
 

Det er et kæmpe fremskridt. Ovenpå 8 års ørkenvandring uden klubhus ser vi nu frem til langt bedre muligheder for klubarrangementer såsom teoriundervisning, foredrag, julefrokost, filmaftener, tørtræning, jolle og ungdomsaktiviteter med videre. Det bliver fantastisk.

Billedet er fra sejlskolen, som helt sikkert også glæder sig til et sted, hvor man kan grille en bøf eller lave en kop varm kakao ovenpå strabadserne på den blå hylde.