Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

mandag den 11. marts 2024

Ordinær Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Udvalgsberetninger
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad punkt 6.
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at sælge Filur og eventuelt indkøbe en 806 i stedet, såfremt behovet opstår. Filur var ikke meget på vandet sidste år. Der er indenbords benzinmotor, som vi ikke finder velegnet til skolesejlads. Der er fast trebladet propel, så Filur er desværre uegnet til kapsejlads, og det bliver mere aktuelt efterhånden som niveauet stiger blandt sejlskolefolket.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.