Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

lørdag den 16. maj 2015

Om generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling fandt sted mandag den 11. maj. Mødet forløb i god ro og orden. Ja, det var nærmest hyggeligt. Det skyldes selvfølgelig primært de tilstedeværende, subsidiært de hyggelige fysiske rammer, men det kan også have haft betydning, at vi havde medbragt tiloversblevne sneøl og rødvin fra julefrokosten.

Beretningen, regnskabet, budgettet og kontingentet blev godkendt og to ud af tre forslag blev vedtaget. Forslaget om indskud valgte vi at udsætte, indtil vi faktisk har en formue. Vi siger desuden tak for Jørgens Melchiors indsats og velkommen til Simon Christensen i bestyrelsen. Mere om aftenens forløb tilgår på email, når referatet og beretningen foreligger på skrift.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.