Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

mandag den 8. juni 2020

Der kan sejles

Ship Ohøj! Der kan sejles!

Seneste nyt fra regeringen er, at forsamlinger på op til 50 personer tillades. Det betyder i praksis, at man - herunder sejlskolen - kan mødes på broen og sejle en tur, - og det endda i samme retning.
Sejlskole: Tilladt!
Ikke nok med det, - vi kan endda dele to øl og debriefe efterfølgende - uden at gøre noget forkert. Blot der er een meters afstand; Ihvertfald i gennemsnit. Med andre ord: Der er åbnet for hyggesejlads. Dog skal man blive i Danmark. Sejler man er tur til Gammel Dansk aka Ven, så står den på 14 dages karantæne.
Lad os så se at komme derud!
Kapsejlads? Det er en anden snak, for der er jo nemt flere end 50 personer på linien. Tre på dommerbåden, to i mærkebåden, og så ti både med fem personer. Bum, så er der "overskredet", og bøderne fyger een om ørerne.
Sejlsporten er fortsat bremset. (Foto: Nicolai)
Dansk Sejlsport er derfor fortsat på hold. Lidt træning kan det blive til, men det er svært at holde stævner. Det bokser Danske Sejlklubbers fællesorgan - Sejlunionen - med. Indtil videre konstaterer vi blot, at hyggesejlads nu er tilladt med een meters afstand.
Yay!
Så altså: In a great big way: Let's get out there.

(Tak til Flemming P. for de fine IF-billeder)

1 kommentar:

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.