Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

torsdag den 6. maj 2021

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 1930. 
 
Vi regner med at låne Masteskuret. Nærmere herom snarest. 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Udvalgsberetninger og regnskaber.
  6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Vel mødt,
Bestyrelsen

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.