Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

tirsdag den 8. august 2023

Invitation til Rungsteds Sejlklubs åbne klubmesterskab

Lørdag den 9. september 2023 afholder Rungsted sejlklub åbent klubmesterskab for sejlbåde.

Sejladsen er åben for alle, uanset sejlklub og foregår i farvandet omkring Ven.

Første båd i mål fra Rungsted Sejlklub bliver klubmester 2023.

Der sejles efter DH, og bådene har forskudt start på baggrund af DH målet. Både uden DH mål kan godt deltage og vil blive tildelt et DH mål af sejladskommiteen. Første start finder sted klokken 10.00, og de øvrige starttidspunkter vil fremgå af startlisten.

Start og mål finder sted ud for Rungsted Havn.

Umiddelbart efter sejladsen er der præmieuddeling, moleøl og grillpølser ved Rungsted Sejlklubs klubhus.

Tilmelding sker via Manage2sail, hvor sejladsbestemmelserne også fremgår.

Deltagergebyr 250 kr.

På gensyn 9. september 2023

Kapsejladsudvalget Rungsted Sejlklub

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Rungsted Sejlklub modtager med glæde kommentarer. Venligst angiv dit navn, og bemærk at vi logger din ip-adresse.